Adatkezelési tájékoztató


1. Az adatkezelési tájékoztató célja:

Galajda János Attila e. v. (szamitogephiba.hu) (1225 Budapest, Bartók Béla út 3/B 2/5) és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu)(1225 Budapest, Bartók Béla út 3/B 2/5) a továbbiakban, mint szolgáltatók vagy adatkezelők, magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu) adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://szamitogephiba.hu/privacy címen.

Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu)  fenntartják maguknak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítik közönségüket.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az elérhetőségeink valamelyikén, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu) elkötelezettek ügyfeleik és partnereik személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartják ügyfeleik információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu) a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálják.

Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória (szamitogephiba.hu) az alábbiakban ismertetik adatkezelési gyakorlatukat.


2. Az adatkezelők adatai

Amennyiben kapcsolatba szeretne lépni velünk, a https://szamitogephiba.hu/kapcsolat lap kitöltésével, vagy az info@szamitogephiba.com elérhetőségeken teheti meg.

Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu) minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével törölnek.

Név: Galajda János Attila egyéni vállalkozó

Székhely: 1225 Budapest Bartók Béla út 3/B 2/5

Nyilvántartási száma: 52831153

A bejegyző hatóság megnevezése: Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár okmányfelügyeleti főosztály

Adószáma: 69192292-1-43

Telefonszám: +36305754831

E-mail: info@szamitogephiba.com

 

Név: Horváth Éva Viktória egyéni vállalkozó

Székhely: 1225 Budapest Bartók Béla út 3/B 2/5

Nyilvántartási száma: 58008313

A bejegyző hatóság megnevezése: Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár okmányfelügyeleti főosztály

Adószáma: 59958084-1-43

Telefonszáma: +36303837097

E-mail: info@szamitogephiba.com


2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Galajda János Attila

Telefonszám: +36305754831


3. A kezelt személyes adatok köre


3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok:

A regisztráció alkalmával a keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok: cím, település, ország, megye, valamint jelszó megadása kötelező. Opcionálisan megadható a fax szám, cégnév, adószám, irányítószám, és hírlevél feliratkozás.


3.2 Technikai adatok

Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu) a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

-az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

-hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

-változatlansága igazolható (adatintegritás);

-a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu)  az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu) olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu) az adatkezelés során megőrzik:
a titkosságot: megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédik az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,

valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


3.3 Cookie-k (Sütik)


3.3.1 A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a szamitogephiba.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.


3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A szamitogephiba.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a szolgáltató információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.


3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok


3.4.1 Rendelés vendégként megadandó személyes adatok:

A rendelés során a keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok: cím, település, irányítószám, ország, megye megadása kötelező. Opcionálisan megadható a fax szám, cégnév, adószám.


3.4.2 Rendelés regisztrált felhasználóként megadandó személyes adatok:

A rendelés során lehetőségünk van a már előző rendelésnél bevitt adatok használatára, vagy új adatokat adhatunk meg a rendelés során (Számlázási adatok: cím, település, irányítószám, ország, megye megadása kötelező. Opcionálisan megadható a fax szám, cégnév, adószám.)


3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok:

A kapcsolat felvétel során név és e-mail cím megadása kötelező, illetve le kell írni a kapcsolatfelvétel okát.


3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A hírlevélről lehetősége van leiratkozni a hírlevélben található link segítségével, vagy a regisztrált felhasználók a fiókjukba belépve a fiókom menüben található „Feliratkozás/leiratkozás a hírlevélről” linket használva módosíthatják annak beállításait.


4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve: Online rendelés

Felhasználása: Teljesítéshez

Jogalap: Számlázáshoz törvényi alapon

Megőrzési idő: 8 év

Adatkezelés neve: Regisztráció

Felhasználása: vásárlás felgyorsítása

Jogalap: felhasználói hozzájárulás

Megőrzési idő: 8 év

Adatkezelés neve: Hírlevél feliratkozás

Felhasználása: vásárlók tájékoztatása

Jogalap: felhasználói hozzájárulás

Megőrzési idő: 8 év

Adatkezelés neve: Online kapcsolat felvétel

Felhasználása: érdeklődők és vásárlók tájékoztatása

Jogalap: felhasználói hozzájárulással

Megőrzési idő: 8 év


5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja


5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu)  tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu) részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

-Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

-2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

-2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

-2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

-2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).


6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a kapcsolat során generálódnak és melyeket a szamitogephiba.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. férnek hozzá.


7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Cégnév: Kreatív Egészség Ker. és Pénzügyi Szolg. Bt.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Brassói u. 63.

Tevékenység: könyvelés

Cégnév: FoxPost Zrt.

Cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.

Tevékenység: : futárszolgálati tevékenység

Cégnév: Csomagküldő.hu Kft.

Cím: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 10. 6. emelet 54.

Tevékenység: futárszolgálati tevékenység


8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.


8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu)  megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsák.


8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.


8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu) által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.


8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu) indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu) korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu


9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Galajda János Attila e. v. és Horváth Éva Viktória e.v. (szamitogephiba.hu) a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.